Wersja dla niedowidzących

W Polsce pilotażowym projektem Pakt Uczciwości została objęta inwestycja PKP Polskie Linie Kolejowe SA „Prace na linii kolejowej nr 1 na odcinku Częstochowa-Zawiercie”. Szacunkowa wartość inwestycji to 501,7 mln złotych.

Realizacja pilotażu rozpoczęła się latem 2016 r., a sam Pakt został podpisany w listopadzie tego samego roku. Składa się on z porozumienia między Fundacją Batorego a PKP Polskimi Liniami Kolejowymi oraz zobowiązań Wykonawcy ujętych we wzorze umowy na realizację inwestycji. Wykonawca zobligowany jest m.in. do wdrożenia polityki ochrony sygnalistów (whistleblowers) w celu skuteczniejszego  wykrywania nieprawidłowości, które mogą pojawić się w związku z realizacją zamówienia.

Pakt jest to specjalna umowa między zamawiającym, wykonawcą i partnerem społecznym. Gwarantuje ona, że żaden z uczestników postępowania przetargowego poprzez nielegalne czy nieetyczne praktyki nie przyczyni się do ograniczenia konkurencyjności, wystąpienia nadużyć, czy innych działań, które mogłyby zaszkodzić interesowi publicznemu. Celem paktu jest m.in. budowa zaufania na rynku zamówień publicznych. Ma on również wartość edukacyjną i informacyjną - pokazuje, że wydając pieniądze podatników można i trzeba zachowywać wysokie standardy.

Ulotka na temat inwestycji przygotowana przez PKP PLK S.A.

Projekt finansowany przez Komisję Europejską. Za treść strony odpowiada Fundacja im. Stefana Batorego. W żadnym stopniu nie odzwierciedla ona oficjalnego stanowiska Unii Europejskiej.