Wersja dla niedowidzących

W 2016 r. rozpoczęto pilotaże paktów uczciwości w 11 państwach Unii Europejskiej, w tym także w Polsce. Projekt prowadzony jest pod nazwą „Pakty Uczciwości – mechanizm obywatelskiej kontroli na rzecz ochrony funduszy UE, etap II” (Integrity Pacts - civil control mechanisms for safeguarding EU funds, Phase 2) i będzie realizowany co najmniej do końca 2019 r. Koordynatorem projektu jest Transparency International Secretariat w Berlinie.

Zainteresowanie przetestowaniem paktów uczciwości w Polsce wyraziło w 2015 r. ówczesne Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. W 2016 r. chęć kontynuacji testu podtrzymało Ministerstwo Rozwoju. Spośród kilku zgłoszonych do pilotażu dużych przetargów wytypowano inwestycję PKP Polskie Linie Kolejowe SA „Prace na linii kolejowej nr 1 na odcinku Częstochowa-Zawiercie” o szacunkowej wartości 501,7 mln złotych. Pilotaż w Polsce trwa od lata 2016 r., zaś sam pakt podpisany został w listopadzie tego samego roku. Ma on postać umowy cywilnoprawnej zawartej między Fundacją Batorego, a PKP Polskimi Liniami Kolejowymi jako Zamawiającym oraz zobowiązań Wykonawcy ujętych we wzorze umowy na wykonanie inwestycji. Realizacja paktu uczciwości ma pokazać możliwości jego adaptacji do polskiego rynku zamówień publicznych i pomóc sformułować rekomendacje dla Komisji Europejskiej dotyczące zastosowania tego narzędzia w przyszłości.

Przy realizacji pilotażu Fundacja współpracuje z wybranymi w konkursach konsultantami, którzy wspomagają projekt swoją wiedzą ekspercką: JPL Project Sp. z o. o. oraz Kancelarią Prawa Prywatnego i Gospodarczego Togatus Sławomir Trojanowski.

Tekst Paktu Uczciwości w języku polskim i angielskim:

I moduł Paktu Uczciwości – Porozumienie pomiędzy Fundacją im. Stefana Batorego i PKP Polskimi Liniami Kolejowymi S.A. (8.11.2016) / [ENG] 1st Module of Polish Integrity Pact (signed on 8.11.2016)

II moduł Paktu Uczciwości - Klauzula w umowie między PKP PLK a Wykonawcą ZUE S.A. (20.07.2017) / [ENG] 2nd Module of Polish Integrity Pact (signed on 20.07.2017)

Załącznik do II modułu Paktu Uczciwości – Rekomendowana przez Partnera Społecznego treść Polityki ochrony sygnalistów dla Wykonawcy (17.11.2016) / [ENG] Whistleblowing policy attached to 2nd module

III Moduł Paktu Uczciwości z Inżynierem Kontraktu - Klauzula w umowie między PKP PLK a Inżynierem Kontraktu konsorcjum firm MP-Mosty Sp. z o.o. i „DROGOWA TRASA ŚREDNICOWA” S.A. (4.08.2017) / [ENG] 3rd Module of Polish Itegrity Pact

 

Materiały informacyjne nt. Paktu Uczciwości w Polsce:

Ulotka

Plakat

Projekt finansowany przez Komisję Europejską. Za treść strony odpowiada Fundacja im. Stefana Batorego. W żadnym stopniu nie odzwierciedla ona oficjalnego stanowiska Unii Europejskiej.