Wersja dla niedowidzących

Czym jest Pakt Uczciwości? Zobaczcie Filmy z udziałem różnych stron Paktów.

Zapraszamy do obejrzenia, krótkich filmów, pokazujących Pakt Uczciwości z różnych perspektyw.

Renata Krok z PKP PLK opowiada o tym czym dla Spółki jest Pakt Uczciwości i jak to się stało, że stała się jego częścią.

Joanna Nowak, przedstawicielka Wykonawcy ZUE S.A. mówi w jaki sposób Pakt Uczciwości wpłynąć na  wprowadzenie ochrony sygnalistów w Spółce.

W jaki sposób Pakty Uczciwości zmieniły zamówienia publiczne na Węgrzech, opowiada Gabriella Nagy, koordynatorka Transparency International na Węgrzech.

Polecamy również film z konferencji, w której brali udział uczestnicy Paktów Uczciwości z całej Europy

Projekt finansowany przez Komisję Europejską. Za treść strony odpowiada Fundacja im. Stefana Batorego. W żadnym stopniu nie odzwierciedla ona oficjalnego stanowiska Unii Europejskiej.