Wersja dla niedowidzących

Fundacja Batorego zwróciła się do Ministra Inwestycji i Rozwoju z prośbą o interwencję

Przeciążone urzędy wojewódzkie wydające decyzje dla inwestycji kolejowych, poszukiwanie przez Zamawiających i Wykonawców dróg pozwalających na obejście wymogów administracyjnych i prawnych, a także nadużywanie formuły realizacji robót budowlanych na tzw. „zgłoszenie”.  Takie wnioski płyną z monitoringu inwestycji linii kolejowej Częstochowa-Zawiercie. Zasygnalizowane problemy są często przyczyną opóźnień w realizacji inwestycji i nie są właściwe wyłącznie dla monitorowanego zamówienia.

Fundacja Batorego zwróciła się do Ministra Inwestycji i Rozwoju z prośbą o przyjrzenie się powyższym kwestiom. W opinii monitorujących problemy są systemowe i wymagają reakcji ze strony Ministerstwa.

Cała treść pisma poniżej:

Pismo do Ministra  Jerzego Kwiecińskiego (.PDF)

Projekt finansowany przez Komisję Europejską. Za treść strony odpowiada Fundacja im. Stefana Batorego. W żadnym stopniu nie odzwierciedla ona oficjalnego stanowiska Unii Europejskiej.