Wersja dla niedowidzących

Globalny Barometr Korupcji dla państw UE

Korupcja przybiera różne formy – od konfliktów interesów przy udzielaniu zamówień publicznych po nieuzasadniony wpływ biznesu na politykę, od łapówek po korzystanie z prywatnych koneksji przy dostępie do usług publicznych.

Globalny Barometr Korupcji dla państw Unii Europejskiej, opublikowany przez Transparency International, pokazuje w jaki sposób obywatele państw członkowskich postrzegają problem korupcji. Wyniki prezentowane w Barometrze uzyskane zostały dzięki badaniu sondażowemu, w którym udział wzięło ponad 400 tysięcy osób z 27 państw wspólnoty.

Wyniki badania pokazują, że zdaniem prawie jednej trzeciej Europejczyków, korupcja nasiliła się w przeciągu ostatniego roku. Jednocześnie, niemalże połowa uważa, że ich rząd źle radzi sobie ze zwalczeniem korupcji. Około trzech na dziesięciu respondentów przyznało, że korzysta z prywatnych koneksji lub wręcza łapówki w celu uzyskania dostępu do usług publicznych takich jak opieka medyczna.

W krajach Unii panuje również powszechne zaniepokojenie bliskimi relacjami pomiędzy biznesem a polityką – ponad połowa Europejczyków jest przekonana, że ich rząd kieruje się interesem wąskich, wpływowych grup, a prawie połowa uważa, że potrzeby zwykłych obywateli nie są brane pod uwagę przez rządzących. Większość respondentów wątpi także w to, że rządowe kontrakty są przydzielane w sposób konkurencyjny, a są zdania, że decyzje o zakupach towarów i usług często podejmowane są w oparciu o prywatne koneksje i łapówki. Europejczycy nie ocenili najlepiej także działań swoich rządów w trakcie pandemii –  jedynie około czterech na dziesięć osób uważa, że były one transparentne.

Choć przedstawione dane są niepokojące i nie napawają optymizmem, warto dodać, że prawie dwie trzecie osób w Unii Europejskiej wierzy, że zwykli obywatele mogą mieć wpływ na powstrzymanie korupcji.

Zachęcamy do zapoznania się z Globalnym Barometrem Korupcji dla państw Unii Europejskiej.

Polecamy także tekst Grzegorza Makowskiego, Globalny Barometr Korupcji. Co nam mówi o Europie i o Polsce?, który ukazał się na Blogu Fundacji Batorego

 

 

Projekt finansowany przez Komisję Europejską. Za treść strony odpowiada Fundacja im. Stefana Batorego. W żadnym stopniu nie odzwierciedla ona oficjalnego stanowiska Unii Europejskiej.