Wersja dla niedowidzących

Umowa z wykonawcą inwestycji podpisana!

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. 20 lipca podpisały umowę o wartości ponad 370 mln zł netto na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych na odcinku Częstochowa – Zawiercie ze spółką ZUE S.A. z Krakowa.

Zespół Fundacji im. Stefana Batorego monitorował przebieg postępowania przetargowego analizując dokumentację przetargową, poprawność specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz pytania wykonawców i odpowiedzi udzielone na nie przez PKP PLK. Trzech przedstawicieli Fundacji Batorego zostało także członkami komisji przetargowej jako obserwatorzy bez prawa głosu. Fundacja w ramach Paktu Uczciwości będzie obserwowała także prace Wykonawcy. ZUE S.A. zobowiązało się m.in. do wdrożenia polityk ochrony sygnalistów zgłaszających informacje o nieprawidłowościach w realizowanych przez siebie zamówieniach publicznych.

Co zmieni się dzięki projektowi?

  1. Na modernizowanej 44 km trasie, pasażerowie zyskają lepszą obsługę na stacjach i przystankach. Przebudowane zostaną perony na stacjach Myszków oraz Poraj.
  2. Zwiększy się komfort obsługi na 8 przystankach: Częstochowa Raków, Korwinów, Masłońskie Natalin, Żarki Letnisko, Myszków Nowa Wieś, Myszków Światowit, Myszków Mrzygłód i Zawiercie Borowe Pole.
  3. Obiekty zostaną wyposażone w nowe wiaty, ławki, oświetlenie monitoring i system informacji pasażerskiej.
  4. Perony będą dostosowane do potrzeb osób o ograniczonych możliwościach poruszania się.
  5. Na przystankach Żarki Letnisko i Myszków Mrzygłód oraz na stacji Poraj nowe przejścia podziemne zapewnią bezpieczne dojście na perony.
  6. W Częstochowie budowa wiaduktu na drodze krajowej nr 46 usprawni komunikację i ograniczy korki na drodze krajowej nr 1 łączącej północ (Gdańsk) z południem (Zwardoń). Zwiększy się bezpieczeństwo w ruchu kolejowym.
  7. Zostanie wymienionych prawie 90 km torów i sieci trakcyjnej. Nowe rozjazdy i urządzenia sterowania ruchem zapewnią sprawny przejazd pociągów.
  8. Wyremontowanych i przebudowanych zostanie m.in. 18 mostów.  Przeprawa nad rzeką Stradomką w Częstochowie zostanie rozebrana i wybudowana na nowo.
  9. Na linii zostanie zmodernizowanych 15 przejazdów kolejowo – drogowych. Zyskają dodatkowe urządzenia i sygnalizację.

 

Projekt pn. „Prace na linii kolejowej nr 1 na odcinku Częstochowa – Zawiercie” realizowany będzie w formule „projektuj i buduj” i finansowany z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Wartość całkowita przedsięwzięcia wg Krajowego Programu Kolejowego wynosi 503,1 mln zł w tym dofinansowanie unijne – 384,9 mln zł.

Zob.

Oświadczenie Wykonawcy o brak konfliktu interesów z członkami komisji przetargowej (19.07.2017)

II moduł Paktu Uczciwości – Klauzula w umowie między PKP PLK a Wykonawcą ZUE S.A. (20.07.2017)

Załącznik do II modułu Paktu Uczciwości – Rekomendowana przez Partnera Społeczna treść Polityki ochrony sygnalistów dla Wykonawcy (17.11.2017)

Projekt finansowany przez Komisję Europejską. Za treść strony odpowiada Fundacja im. Stefana Batorego. W żadnym stopniu nie odzwierciedla ona oficjalnego stanowiska Unii Europejskiej.