Wersja dla niedowidzących

Komisja Europejska i Transparency International łączą siły

Komisja Europejska i Transparency International połączyły siły, aby skuteczniej przeciwdziałać korupcji w zamówieniach publicznych finansowanych ze środków europejskich. W marcu 2015 roku zainicjowały wspólny projekt jakim jest pilotaż projektu Pakty Uczciwości – mechanizm obywatelskiej kontroli na rzecz ochrony funduszy UE (Integrity Pacts – civil control mechanisms for safeguarding EU funds).

Dyrekcja Generalna ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej (DG Regio) Komisji Europejskiej zapewnia finansowanie Projektu, który jest częścią szerszych działań podejmowanych przez Komisję Europejską w walce z oszustwami i korupcją w wykorzystaniu funduszy unijnych. Pilotażem objętych zostało 17 inwestycji w 15 europejskich krajach. Projekt będzie trwał do 2019 roku.

Celem jest promocja Paktu Uczciwości jako narzędzia pomocnego w przeciwdziałaniu korupcji i nadużyciom w wykorzystaniu funduszy europejskich, przynoszącego oszczędności, a także zwiększającego przejrzystość zamówień publicznych i zaufanie do władz i zamawiającego.

Pakt Uczciwości stanowi narzędzie opracowane przez Transparency International (TI) z myślą o wsparciu rządów, przedsiębiorstw i społeczeństwa obywatelskiego zdecydowanych, by zwalczać korupcję w zamówieniach publicznych. Zostało ono udoskonalone i wdrożone w praktyce przez liczne oddziały TI na całym świecie w ramach ponad 300 procesów udzielania zamówień przeprowadzonych przy udziale niezależnych podmiotów monitorujących w wielu sektorach. W 2016 rozpoczęto jego wdrażanie wspólnie z komisją Europejską, która finansuje cały proces.

Więcej informacji:
Pakty Uczciwości (strona w języku angielskim)
Efektywna administracja publiczna
Poprawa efektywności wydatkowania środków na inwestycje i zarządzania nimi
Transparency International (strona w języku angielskim)
– Twitter: @EU_Regional @CorinaCretuEU @anticorruption

Projekt finansowany przez Komisję Europejską. Za treść strony odpowiada Fundacja im. Stefana Batorego. W żadnym stopniu nie odzwierciedla ona oficjalnego stanowiska Unii Europejskiej.