Wersja dla niedowidzących

Mediacja i inne sposoby polubownego rozwiązywania sporów w zamówieniach publicznych

W celu przybliżenia zagadnienia mediacji, a także innych sposobów polubownego rozwiązywania sporów w zamówieniach publicznych, zachęcamy do lektury opracowania przygotowanego przez Urząd Zamówień Publicznych. Wskazuje się w nim wiele korzyści jakie niesie ze sobą szukanie porozumienia w ramach mediacji dla obu stron konfliktu, włączając w to oszczędności finansowe, szybkość procedowania sprawy i gwarancję ugody przed sądem.

W objętym Paktem Uczciwości zamówieniu w drodze mediacji przed Sądem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej RP Wykonawca i Zamawiający będą próbować rozwiązać spór o koszty budowy przejścia podziemnego w Poraju.

Mediacja i inne sposoby polubownego rozwiązywania sporów w zamówieniach publicznych

Projekt finansowany przez Komisję Europejską. Za treść strony odpowiada Fundacja im. Stefana Batorego. W żadnym stopniu nie odzwierciedla ona oficjalnego stanowiska Unii Europejskiej.