Wersja dla niedowidzących

Nowa baza informacji o zapobieganiu korupcji

Dyrekcja Generalna ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej (DG REGIO) we współpracy z Europejskim Urzędem ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF) stworzyła stronę internetową będącą bazą wiedzy i zasobów dotyczących zwalczania nadużyć finansowych.

Na stronie zebrane zostały materiały przedstawiające sposoby na zapobieganie, wykrywanie, zgłaszanie oraz ściganie nadużyć i korupcji. Odnaleźć na niej można  bazę przydatnych publikacji, przepisów prawnych, a także przykłady skutecznych narzędzi oraz rozwiązań wprowadzanych w państwach członkowskich. Na stronie znajdują się także filmiki prezentujące wszystkie etapy cyklu zwalczania nadużyć finansowych, które w krótki, ale wyczerpujący i przystępny sposób przedstawiają kluczowe informacje potrzebne praktykom zajmującym się zwalczaniu nadużyć. Strona umożliwia również sprawdzenie swojej wiedzy poprzez testy.

Zachęcamy do zapoznania się z EU Funds Anti-Fraud Knowledge & Resource Centre.

Projekt finansowany przez Komisję Europejską. Za treść strony odpowiada Fundacja im. Stefana Batorego. W żadnym stopniu nie odzwierciedla ona oficjalnego stanowiska Unii Europejskiej.