Wersja dla niedowidzących

Nowa koalicja na rzecz otwartych zamówień

Powstała międzynarodowa koalicja organizacji pozarządowych i specjalistów z całej Europy, Open Procurement EU, której celem jest realizacja wizji jednolitego, otwartego i przyjaznego rynku zamówień publicznych, gdzie środki wydawane są w sposób otwarty i uczciwy. Koalicja opowiada się za otwartym dostępem do danych podczas całego procesu udzielania zamówień przez rządy państw członkowskich Unii Europejskiej – od planowania, przez przetargi i przyznawanie kontraktów, aż po ich realizację.

Na rozpoczęcie swojej działalności, Open Procurement EU sporządziło analizę dotyczącą planów wydatkowania środków z europejskiego Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększenia Odporności, w ramach którego udzielone zostaną pożyczki i dotacje w wysokości 672,5 mld euro w celu złagodzenia gospodarczych i społecznych skutków pandemii koronawirusa w Europie.

W analizie zbadano plany wydatkowania środków przez 22 państwa Unii Europejskiej. Wynika z niej, że chociaż dwie trzecie państw zobowiązało się do proaktywnego publikowania informacji o wdrażaniu Instrumentu, to tylko jedno z nich (Cypr) faktycznie uwzględniło udostępnianie otwartych danych na temat swoich wydatków. Jednocześnie, zaledwie jedno państwo (Szwecja) zobowiązało się do publikowania sprawozdań z audytu i sprawozdań do Komisji Europejskiej, a tylko dwa kraje (Bułgaria i Rumunia) zobowiązały się do opublikowania pełnych informacji o ostatecznych odbiorcach środków. Aż siedem państw, w tym Polska, nie zobowiązało się do przestrzegania jakichkolwiek wymogów dotyczących transparentności w wydatkowaniu pieniędzy pochodzących z Instrumentu.

Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółowymi wynikami przeprowadzonej analizy, a także do odwiedzenia strony internetowej Open Procurement EU.

 

 

Projekt finansowany przez Komisję Europejską. Za treść strony odpowiada Fundacja im. Stefana Batorego. W żadnym stopniu nie odzwierciedla ona oficjalnego stanowiska Unii Europejskiej.