Wersja dla niedowidzących

Ochrona inwestycji finansowanych przez UE w ramach Paktów Uczciwości

Polecamy nową publikację Transparency International Ochrona inwestycji finansowanych przez UE w ramach Paktów Uczciwości.

Jest to przewodnik dla decydentów po wspólnym monitorowaniu zamówień publicznych, który przybliża ideę Paktu Uczciwości, a także przedstawia korzyści wynikające z jego wprowadzenia. Publikacja dostarcza odpowiedzi na pytania, jakie inwestycje warto objąć paktem, kiedy najlepiej rozpocząć monitoring, jak długo trwa, jakie mogą być jego koszty oraz jakie istnieją możliwości finansowania. Przybliża także jakie organizacje mogą prowadzić monitoring i w jaki sposób powinny zostać wybrane.

Zachęcamy do lektury!

Poradnik: Ochrona inwestycji finansowanych przez UE w ramach Paktów Uczciwości

Poradnik w języku angielskim: Safeguarding EU-funded investments with Integrity Pacts

Projekt finansowany przez Komisję Europejską. Za treść strony odpowiada Fundacja im. Stefana Batorego. W żadnym stopniu nie odzwierciedla ona oficjalnego stanowiska Unii Europejskiej.