Wersja dla niedowidzących

Oficjalnie rozpoczęliśmy realizację pilotażu Paktu uczciwości

Podczas konferencji 1 marca 2017 oficjalnie zainaugurowany został Pilotażu Paktu uczciwości w Polsce. Na spotkaniu rozmawiano o problemie przejrzystości rynku zamówień publicznych i zaprezentowano dwa nowatorskie narzędzia mające służyć ograniczeniu nadużyć w tym obszarze.

Zaproszeni specjaliści rozmawiali o kwestii oceny ryzyka, a także możliwości zapobiegania nadużyciom i korupcji w zamówieniach publicznych. Przedstawili również przykłady dobrych rozwiązań oraz rekomendacje dotyczące praktyki i postulaty do ustawodawcy.
Uczestnicy poznali Barometr Ryzyka Nadużyć i Pakt Uczciwości, czyli dwa narzędzia, które mogą pomóc w zapobieganiu korupcji i ograniczeniu nadużyć. Pierwsze z nich to specjalna strona internetowa pozwalająca samodzielnie ocenić ryzyko nadużyć i korupcji na rynku zamówień publicznych. Pakt Uczciwości z kolei to umowa między zamawiającym, wykonawcą i partnerem społecznym, która ma zagwarantować etyczną, legalną i przejrzystą realizację zamówienia. W Polsce tego typu umową jest umowa między Fundacją im. Stefana Batorego a PKP Polskimi Liniami Kolejowymi. W założeniu Pakt ma nie tylko zapobiegać nadużyciom, ale też przyczyniać się do budowy zaufania na rynku zamówień publicznych, usprawniając przebieg informacji między wykonawcami i zamawiającymi oraz podnosząc społeczną świadomość znaczenia zamówień publicznych i kosztów zaniedbań w tym obszarze.

W konferencji udział wzięli:
Krzysztof Kwiatkowski, prezes Najwyższej Izby Kontroli
Grzegorz Makowski, dyrektor programu Odpowiedzialne Państwo, Fundacja im. Stefana Batorego
Piotr Markowski, portal Zamówienia 2.0, współtwórca Barometru Ryzyka Nadużyć w zamówieniach publicznych
Hubert Nowak, w-ce prezes Urzędu Zamówień Publicznych
Jolanta Pawluk, dyrektor projektu, PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Mirosław Pol, z-ca dyrektora Centralnego Biura Zamówień, PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Ewa Stankiewicz, z-ca dyrektora Departamentu Postępowań Przetargowych, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

Zapis audio z konferencji:
Cz.1 [MP3 39MB]Cz.2 [MP3 32MB]Cz.3 [MP3 14MB].

Projekt finansowany przez Komisję Europejską. Za treść strony odpowiada Fundacja im. Stefana Batorego. W żadnym stopniu nie odzwierciedla ona oficjalnego stanowiska Unii Europejskiej.