Wersja dla niedowidzących

Czy ograniczenie dostępności dóbr, środków transportu, sprzętu i robocizny stanowi Siłę Wyższą?

Fundacja Batorego wraz ze współpracującymi z nią ekspertami prawnymi przygotowała analizę dotyczącą zgłoszonego przez Wykonawcę inwestycji „Prace na linii kolejowej nr 1 na odcinku Częstochowa-Zawiercie” roszczenia nr 5 dotyczącego ograniczenia dostępności dóbr, środków transportu i robocizny stanowiące Siłę Wyższą. O przedstawienie takiej analizy na mocy Paktu Uczciwości do Fundacji zwrócili się przedstawiciele PKP PLK.

Autorzy analizy wskazują na fakt, że poruszone zagadnienie jest skomplikowane i zdecydowanie wykracza poza ramy jednego kontraktu. Problemy wynikające ze zmieniających się ceny  towarów i usług są problemem pojawiającym się w wielu branżach. Uznanie bądź odrzucenie roszczenia będzie więc miało znaczenie dla całego rynku zamówień publicznych, a w szczególności dla branży kolejowej.

Przygotowana analiza przedstawia konsekwencje związane z przyjęciem bądź odrzuceniem roszczenia numer 5 – podaje propozycje nie dając jednocześnie jednoznacznych wskazówek jakie rozwiązanie byłoby w tej sytuacji najbardziej korzystne. Proponuje jednocześnie podjęcie rozmów i konsultacji pomiędzy stronami kontraktu.

Polecamy lekturę całości dokumentu!

Analiza i opinia prawna nt. roszczenia nr 5 Wykonawcy

 

 

Projekt finansowany przez Komisję Europejską. Za treść strony odpowiada Fundacja im. Stefana Batorego. W żadnym stopniu nie odzwierciedla ona oficjalnego stanowiska Unii Europejskiej.