Wersja dla niedowidzących

Pakt uczciwości. Czy to może działać w Polsce? Polecamy artykuł w dwumiesięczniku Zamawiający. (2018)

W najnowszym numerze dwumiesięcznika „Zamawiający. Zamówienia Publiczne w Praktyce” (listopad-grudzień 2018) Grzegorz Makowski i Marcin Waszak  z forumIdei Fundacji Batorego piszą o Pakcie Uczciwości i jego wpływie na zamówienia publiczne w Unii Europejskiej. Podsumowują również dwa lata wdrażania pilotażowego projektu w Polsce. Polecamy!

Dotychczas, po blisko dwóch latach wdrażania paktu i aktywnej obserwacji zamówienia nie ujawniono żadnych drastycznych przypadków nadużyć. Niemniej monitoring pokazał istotne (zdaniem obserwatorów) problemy, potencjalnie mogące być podłożem nadużyć, i które zdają się też być nie tylko specyfiką obserwowanego przetargu. Przykładowo, na etapie składania ofert jednym największych problemów jest przejrzystość informacji przekazywanych rynkowi przez zmawiającego. Nieprzejrzysta, trudna w nawigacji strona www przetargu. Dokumentacja udostępniana w nieczytelnych, nieedytowalnych formatach plików.

W artykule także krótka historia paktów, oczekiwaniach względem pilotażu Paktu Uczciwości, a także rola sygnalistów i opinii publicznej w monitorowaniu zamówień.

Całość artykułu dostępna jest tutaj: Pakt uczciwości. Czy to może działać w Polsce? 

 

 

Projekt finansowany przez Komisję Europejską. Za treść strony odpowiada Fundacja im. Stefana Batorego. W żadnym stopniu nie odzwierciedla ona oficjalnego stanowiska Unii Europejskiej.