Wersja dla niedowidzących

Pakt uczciwości w nowym POIiŚ? Bardzo możliwe!

Na zaproszenie MIiR Marcin Waszak i Grzegorz Makowski wzięli udział w seminarium „Przeciwdziałanie nadużyciom w Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko”, podczas którego opowiedzieli w jaki sposób Pakt Uczciwości może chronić interes publiczny w inwestycjach infrastrukturalnych. Poznali także doświadczenia instytucji wdrażających w zakresie wykrywania nadużyć w zamówieniach publicznych.

Podczas spotkania zastępca dyrektora Departamentu Programów Infrastrukturalnych w MIiR Marcin Szymański zadeklarował, że w przyszłej perspektywie finansowej planuje się wprowadzenie do POIiŚ paktów uczciwości, przynajmniej w zastosowanej w pilotażu formule.

Seminarium odbyło się 14 i 15 października 2019 r.

Swoją wiedzą i doświadczeniami podzielili się przedstawiciele MIiR, instytucji pośredniczących zaangażowanych w realizację POIiŚ, Komisji Europejskiej, KPRM, GUNB, UOKIK, UZP, CBA, Prokuratury Krajowej, a także GDDKIA oraz PKP PLK SA.

Polecamy:

Prezentacja nt. paktu uczciwości:

Rola trzeciego sektora w zwalczaniu nadużyć, w tym doświadczenia z realizacji tzw. paktu uczciwości

Zachęcamy do zapoznania się z opracowaniem MIiR:

Poradnik w zakresie przeciwdziałania nadużyciom finansowym

Prezentacje ze spotkania dostępne są na stronie Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowiska:

Prezentacje z seminarium

Projekt finansowany przez Komisję Europejską. Za treść strony odpowiada Fundacja im. Stefana Batorego. W żadnym stopniu nie odzwierciedla ona oficjalnego stanowiska Unii Europejskiej.