Wersja dla niedowidzących

Pakt uczciwości w nowym poradniku nt. konfliktu interesów w zamówieniach publicznych (Urząd Zamówień Publicznych, listopad 2017)

Polecamy nowy praktyczny przewodnik  dotyczący konfliktu interesów w zamówieniach publicznych. Jeden z rozdziałów dotyczy paktów uczciwości!  Autorzy, Adma Sawicki i Maciej Wnuk, przygotowali publikację, która ma służyć praktyczną pomocą osobom wykonującym czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Nawet złożone zagadnienia zostały omówione w maksymalnie przystępny sposób, bez stosowania biurokratycznego żargonu, za to z uwzględnieniem praktycznej perspektywy. Oddzielny rozdział zawiera wskazówki dla kierownika zamawiającego.

Pełna treść poradnika znajduje się stronie Urzędu Zamówień Publicznych pod tym linkiem:  Konflikt interesów w zamówieniach publicznych. Praktyczny poradnik. 

Projekt finansowany przez Komisję Europejską. Za treść strony odpowiada Fundacja im. Stefana Batorego. W żadnym stopniu nie odzwierciedla ona oficjalnego stanowiska Unii Europejskiej.