Wersja dla niedowidzących

Polecamy nową publikację – Pakt uczciwości, czyli obywatele w przetargach

Zachęcamy do lektury najnowszej publikacji Pakt uczciwości, czyli obywatele w przetargach autorstwa Grzegorza Makowskiego i Marcina Waszaka, ekspertów forumIdei Fundacji Batorego.

Autorzy diagnozują problemy polskiego rynku zamówień publicznych oraz prezentują narzędzie społecznej kontroli jakim jest pakt uczciwości. Dzielą się swoimi doświadczeniami i lekcjami wyciągniętymi z pilotażu paktu, a także rekomendują konkretne rozwiązania.

Polecamy!

G. Makowski, M. Waszak, Pakt uczciwości, czyli obywatele w przetargach, Warszawa 2021

Publikacja jest także dostępna w języku angielskim: G.Makowski, M.Waszak, The Integrity Pact – or Citizens in Tenders, Warsaw 2021

Projekt finansowany przez Komisję Europejską. Za treść strony odpowiada Fundacja im. Stefana Batorego. W żadnym stopniu nie odzwierciedla ona oficjalnego stanowiska Unii Europejskiej.