Wersja dla niedowidzących

Zapobieganie korupcji w zamówieniach publicznych – fragmenty debaty

Konflikt interesów, brak konkurencyjności, najczęściej występujące nadużycia w zamówieniach publicznych. Poniżej kilka wybranych wypowiedzi z seminarium nt. przeciwdziałania korupcji w zamówieniach publicznych.

Marcin Szymański z Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej wymienia najczęściej obserwowane nadużycia, ich przykłady a także przybliża ich skutki dla wdrażania funduszy unijnych.

W postępowaniach ofertowych w zamówieniach publicznych składane są zazwyczaj zaledwie dwie oferty. Ogranicza to konkurencję, może prowadzić do nadużyć, a także zwiększenia kosztów realizacji takiego zamówienia. Dlaczego tak się dzieje? Jakie są inne “grzechy” zamawiających i składających oferty?

Polskie zamówienia publiczne trawi brak konkurencyjności i przejrzystości. O najczęściej zgłaszanych do OLAF nadużyciach opowiadał Piotr Baczmański.

Marcin Szymański z Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej o konflikcie interesów we wdrażaniu funduszy unijnych.

Paweł Pogorzelski z kancelarii Clifford Chance o stosowaniu przepisu dotyczącego udaremniania lub utrudniania przetargu publicznego.

O mechanizmach zapobiegania korupcji w polskim prawie, mówi Piotr Bogdanowicz z Kancelarii Clifford Chance, członek Zespołu Ekspertów Prawnych Fundacji Batorego.

 

O tym, jakie są w polskim prawie mechanizmy zapobiegania konfliktowi interesów, mówi Piotr Bogdanowicz z Kancelarii Clifford Chance, członek Zespołu Ekspertów Prawnych Fundacji Batorego.

Jaką rolę mogą odgrywać pakty uczciwości w zamówieniach publicznych mówi Piotr Baczmański z OLAF.

Projekt finansowany przez Komisję Europejską. Za treść strony odpowiada Fundacja im. Stefana Batorego. W żadnym stopniu nie odzwierciedla ona oficjalnego stanowiska Unii Europejskiej.