Wersja dla niedowidzących

Raport z ewaluacji Paktu Uczciwości

Powstał raport z ewaluacji polskiego pilotażu Paktu Uczciwości!

Na zlecenie Fundacji Batorego przeprowadzona została ewaluacja realizacji polskiego pilotażu Paktu Uczciwości. Głównym celem było sprawdzenie jak przebiegał pilotaż oraz jakie przyniósł efekty. Ewaluator przeprowadził analizę materiałów, które powstały w ramach projektu oraz pogłębione wywiady z osobami zaangażowanymi w polski pilotaż.

W raporcie autor przedstawia wyniki ewaluacji oraz dzieli się wnioskami i rekomendacjami.

Zachęcamy do lektury!

M. Dudkiewicz, Ewaluacja pilotażu Paktu Uczciwości. Raport końcowy, Warszawa 2021

Raport dostępny jest także w języku angielskim: M.Dudkiewicz, Evaluation of the Integrity Pact Pilot. Final Report, 2021

Projekt finansowany przez Komisję Europejską. Za treść strony odpowiada Fundacja im. Stefana Batorego. W żadnym stopniu nie odzwierciedla ona oficjalnego stanowiska Unii Europejskiej.