Wersja dla niedowidzących

Spotkanie regionalne w Słowiku. Zapraszamy!

Zapraszamy mieszkańców Gminy Poczesna do udziału w spotkaniu na temat realizowanej w gminie inwestycji przebudowy linii kolejowej oraz monitoringu społecznego, którym została objęta.

Spotkanie odbędzie się 10 czerwca w sali OSP Słowik ul. Podlaska 1 w Słowiku, w godzinach 17.00 – 19.00.

Spotkanie będzie dotyczyło przebudowy 44 km linii kolejowej na odcinku Częstochowa – Zawiercie. Inwestycja choć pozornie nie różni się od wielu podobnych na terenie kraju, jest inicjatywą wyjątkową. Została objęta Paktem Uczciwości – czyli społecznym nadzorem. Jest to część ogólnoeuropejskiego projektu, którego celem jest poprawa systemu zamówień publicznych. W całej Europie w Pakcie Uczciwości bierze udział 11 różnych państw, monitorowanych jest 15 inwestycji. Chcielibyśmy, aby również Państwo stali się jego częścią.

W spotkaniu wezmą udział przedstawiciele PKP Polskie Linie Kolejowe (Zamawiający), ZUE. S.A. (Wykonawca) oraz Fundacji im. Stefana Batorego (Monitor społeczny), którzy opowiedzą o inwestycji objętej Paktem i o tym, dlaczego jest ona szczególnie monitorowana. Odpowiemy na pytania w jaki sposób można chronić zamówienia publiczne oraz jak włączyć się w monitoring projektu. Chcemy również zachęcić do wspólnego przyglądania się inwestycji.

Organizatorem spotkania jest Fundacja im. Stefana Batorego. Współorganizatorem jest Stowarzyszenie Stacja Rozwoju Słowikor oraz JOWES.

Spotkanie jest otwarte dlatego zapraszamy mieszkańców, pasażerów linii oraz wszystkich zainteresowanych. Zachęcamy do rozpowszechniania tej informacji.

Będziemy ogromnie wdzięczni informację o chęci udziału w spotkaniu na adres [email protected]. W przypadku jakichkolwiek pytań zapraszamy do kontaktu na powyższy adres lub telefonicznie (+48) 22 536 02 71.

Czym jest Pakt Uczciwości?

To wspólny projekt Komisji Europejskiej i Transparency International. Jego założeniem jest rozpoczęcie pozytywnej zmiany w zamówieniach publicznych, na które państwa Unii Europejskiej wydają ogromne środki. Szacuje się, że przeciętnie sięgają one nawet 1/5 wartości ich PKB. Jest to również obszar zagrożony ogromnymi nadużyciami, których konsekwencje ponoszą wszystkie państwa członkowskie, a pośrednio również podatnicy.

Inwestycje objęte Paktem Uczciwości są monitorowane przez organizacje społeczne i ich ekspertów, które na każdym etapie sprawdzą czy przebiega ona transparentnie i zgodnie z prawem. W Polsce Komisja Europejska wybrała na monitora społecznego w otwartym konkursie Fundację im. Stefana Batorego. Monitorowane w Europie zamówienia publiczne w ramach paktów uczciwości prowadzone są w obrębie 11 różnych sektorów takich jak: transport, kultura, służba zdrowia, edukacja. Wartość wszystkich zamówień publicznych biorących udział w projekcie to 920 mln euro. Kraje, w których prowadzony jest monitoring to, oprócz Polski, Bułgaria, Czechy, Grecja, Litwa, Łotwa, Portugalia, Rumunia, Słowenia, Węgry, Włochy.

Więcej o inwestycji

Prace modernizacyjne na linii Częstochowa – Zawiercie rozpoczęły się pod koniec 2018 roku. Objęte inwestycją, obok Gminy Poczesna, są również Częstochowa, Kamienica Polska, gmina Poraj, gmina Żarki, Myszków oraz Zawiercie. Dzięki modernizacji pociągi na remontowanym odcinku będą jeździły około 10 minut krócej. Na całej linii zostanie również odnowiona infrastruktura w siedmiu gminach i miastach. Również w Korwinowie obiekt dworca zostanie dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych i osób o ograniczonej możliwości poruszania się, zostanie skrócony peron oraz wybudowana nowa wiata. Inwestycję realizują PKP PLK (Zleceniodawca) i ZUE S.A. (Wykonawca).

Plakat

Projekt finansowany przez Komisję Europejską. Za treść strony odpowiada Fundacja im. Stefana Batorego. W żadnym stopniu nie odzwierciedla ona oficjalnego stanowiska Unii Europejskiej.