Wersja dla niedowidzących

Wizyta partnerów z oddziałów Transparency International z Bułgarii, Węgier i Grecji

Na początku grudnia do Polski z dwudniową wizytą studyjną przyjechali partnerzy z oddziałów Transparency International w Bułgarii, Grecji oraz na Węgrzech, gdzie także był realizowany pilotaż paktu uczciwości. Była to wyjątkowa okazja do wymiany doświadczeń, a także do przedstawienia naszym gościom polskiego systemu zamówień publicznych.

Pierwszego dnia udaliśmy się do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej – instytucji zarządzającej monitorowaną inwestycją w Polsce. Przedstawiciele Ministerstwa opowiedzieli o wprowadzonym mechanizmie ochrony sygnalistów, o metodach reagowania na wykryte nadużycia oraz o problemach występujących na polskim rynku zamówień publicznych. Przyznali także, że są zainteresowani kontynuowaniem paktów uczciwości, jednak problemem może być finansowanie – Ministerstwo niechętne jest do finansowania ze środków rządowych, a stanowisko Komisji Europejskiej nie jest w tej kwestii jasne. Nasi goście przyznali, że podobne dylematy występują także w ich krajach. Mieli też okazję opowiedzieć o inwestycjach, które monitorowali.

Po wizycie w Ministerstwie, obserwatorzy z innych państw spotkali się z dyrektorką Fundacji Batorego, Ewą Kulik-Bielińską, która opowiedziała o historii i aktualnych działaniach Fundacji. Następnie odbyło się zdalne spotkanie z przedstawicielem Urzędu Zamówień Publicznych. Opowiedział on o polskim systemie zamówień publicznych oraz o rozwiązaniach zapewniających transparentność. Przyznał również, że monitorowanie społeczne jest w jego ocenie dobrym rozwiązaniem.

Drugiego dnia udaliśmy się do Krakowa na spotkanie z przedstawicielką ZUE S.A. Opowiedziała ona o polityce ochrony sygnalistów firmy, która została wdrożona dzięki pilotażowi paktu uczciwości. Opisała doświadczenia we wdrażaniu tej polityki oraz o jej działaniu w praktyce. Podzieliła się także tym jak zorganizowana jest praca w firmie oraz opowiedziała o inwestycji objętej paktem. Spotkanie było także okazją do porównania sytuacji wykonawców inwestycji infrastrukturalnych w Polsce, Bułgarii, Grecji i na Węgrzech.  

Projekt finansowany przez Komisję Europejską. Za treść strony odpowiada Fundacja im. Stefana Batorego. W żadnym stopniu nie odzwierciedla ona oficjalnego stanowiska Unii Europejskiej.