Wersja dla niedowidzących

Zapraszamy na seminarium „Ugody w zamówieniach publicznych”

Fundacja Batorego oraz Grupa Doradcza KZP zapraszają na seminarium „Ugody w zamówieniach publicznych”, które odbędzie się 5 kwietnia 2019 r. w Fundacji im. Stefana Batorego, godz. 11.00 – 14.30.

Polubowne sposoby rozwiązywania sporów są szybsze i zazwyczaj dużo tańsze. W zamówieniach publicznych nie są jednak powszechną i lubianą praktyką, mimo iż dają szanse na uniknięcie długich i kosztownych procesów sądowych. Wykonawcy nie wierzą w skuteczność mediacji, a zamawiający traktują ugody jako ryzyko dla kwalifikowalności wydatków z funduszy europejskich i dyscypliny finansów publicznych. Czy obawy te znajdują potwierdzenie w praktyce stosowania alternatywnych metod rozwiązywania konfliktów? Jak bezpiecznie zawierać ugody? Jakie są sposoby na unikanie sporów?

Zapraszamy na spotkanie z praktykami i decydentami, którzy postarają się odpowiedzieć na te pytania. W dyskusji zastanowimy się w jaki sposób propozycja nowego prawa zamówień publicznych może zmienić podejście uczestników rynku do ugód. Wskażemy najczęstsze przyczyny konfliktów pomiędzy zamawiającymi i wykonawcami oraz rozwiązania prowadzące do ich ograniczenia. Zastanowimy się jakie szanse i zagrożenia towarzyszą ugodom w kontekście kwalifikowalności środków unijnych, waloryzacji kosztów w trakcie realizacji inwestycji oraz staranności przygotowania przedmiotu zamówienia. Przedstawimy wnioski jakie płyną z monitoringu zamówienia objętego Paktem Uczciwości dla stosowania alternatywnych metod rozwiązywania sporów.

Program spotkania i opisy warsztatów

Spotkanie jest otwarte i zapraszamy wszystkich, którym temat zamówień publicznych jest bliski.

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc prosimy o wcześniejszą rejestrację do 3 kwietnia 2019 r. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny.

Formularz rejestracyjny

Projekt finansowany przez Komisję Europejską. Za treść strony odpowiada Fundacja im. Stefana Batorego. W żadnym stopniu nie odzwierciedla ona oficjalnego stanowiska Unii Europejskiej.