Wersja dla niedowidzących

Za nami seminarium „Zapobieganie korupcji w zamówieniach publicznych”

Po raz kolejny zaprosiliśmy na seminarium poświęcone zamówieniom publicznym. Tym razem pochyliliśmy się nad zapobieganiem korupcji w zamówieniach publicznych.

Spotkanie było zorganizowane wspólnie z kancelarią Clifford Chance.

Seminarium Zapobieganie korupcji w zamówieniach publicznych odbyło się 28 stycznia 2020 r. w Fundacji im. Stefana Batorego, w godz. 10.30-14.30.

Korupcja jest w zamówieniach publicznych czynnikiem ryzyka i niepewności. Jak szacuje Komisja Europejska w jej wyniku Unia może tracić ok. 5 miliardów euro rocznie. Podnosi koszty inwestycji i zarządzania procesem zakupowym. Ogranicza także dostęp do rynków i konkurencję, stanowi realne finansowe obciążenie dla konsumentów, rządów i obywateli. W jaki sposób jej przeciwdziałać, gdy zamówienie jest w trakcie realizacji? Na tym skupimy się podczas seminarium. Swoim doświadczeniem podzielą się prawnicy, przedstawiciele zamawiających, wykonawców oraz organizacji społecznych. Opowiedzą oni w jaki sposób rozpoznawać nadużycia w zamówieniach, jak ich unikać, a także jakie są obszary najczęściej na nie narażone. Na podstawie przykładów z praktyki zawodowej opowiedzą również o najczęstszych obszarach nadużyć. Dzięki udziałowi gości z także Transparency International, podczas spotkania zostanie pokazana również ogólnoeuropejska perspektywa.

Seminarium skierowane było do praktyków zajmujących się na co dzień prawem zamówień publicznych, prawników, urzędników, a także pracowników firm realizujących zamówienia ze środków publicznych i unijnych.

Spotkanie było podzielone na dwie części: teoretyczną (wykład wprowadzający i panel dyskusyjny) oraz praktyczną (sesje warsztatowe).

 

Dziękujemy za wszystkie zgłoszenia! Osiągnęliśmy już dopuszczalny limit uczestników. Zapraszamy do śledzenia streamingu od 10.30 do 12.30 na profilu Fundacji Batorego na Facebooku.

Program seminarium

Seminar Agenda (Eng.)

Prelegenci

Pierwsza cześć spotkania będzie transmitowana na żywo na profilu Fundacji Batorego na Facebooku.

Program spotkania:

CZĘŚĆ I

10.30 – 10.35 Powitanie: Grzegorz Makowski, forumIdei Fundacji Batorego

10.35 – 11.00 Wykład wprowadzający

Ryzyka korupcyjne i ich prewencja w trakcie realizacji zamówienia
Paweł Pogorzelski, adwokat w kancelarii Clifford Chance

11.00 – 12.30 Panel dyskusyjny

Jakie nadużycia najczęściej zagrażają prawidłowej realizacji zamówień?

  • Michaela Rajkova, Transparency International Bulgaria
  • dr hab. Piotr Bogdanowicz, kancelaria Clifford Chance
  • Marcin Szymański, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej
  • Piotr Baczmański, Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF)

Moderacja: Grzegorz Makowski, Fundacja im. Stefana Batorego

[zapewniamy polsko-angielskie tłumaczenie]

12.30 – 12.50 Przerwa kawowa

CZĘŚĆ II

12.50 – 14.20 Równoległe sesje warsztatowe:
Uwaga! Na każdą z sesji przypada ograniczona liczba miejsc. Prosimy o wcześniejsze zapisy przez formularz: Formularz zgłoszeniowy

1. Metodologia obywatelskiego monitoringu projektów infrastrukturalnych na podstawie doświadczeń polskich i bułgarskich paktów uczciwości.

Na jakie obszary i ryzyka nadużyć zwracają uwagę społeczni obserwatorzy na etapie realizacji zamówienia? Skuteczność inicjatyw polegających na obywatelskiej obserwacji zamówień oraz ograniczenia i wyzwania z nimi związane. Porównanie metodologii monitoringu zamówień na projekty budowlane prowadzonego obecnie w Bułgarii i w Polsce.

sesja w języku angielskim, prowadzący: Grzegorz Makowski, Michaela Rajkova, Marcin Waszak

2. Zagrożenie korupcją i nadużyciami w zamówieniach publicznych – najczęstsze ryzyka i jak ich uniknąć z perspektywy organów ścigania

Omówienie najczęstszych obszarów ryzyk nadużyć i korupcji w relacjach zamawiający – wykonawca. Opis i przykłady zachowań sprzyjających powstawaniu mechanizmów korupcyjnych. Jakie zachowania mogą wzbudzić zainteresowanie organów ścigania i dlaczego?

prowadzący: Krzysztof Krak

3. Unijne instrumenty przeciwdziałania korupcji w zamówieniach publicznych

prowadzący: Piotr Baczmański, analityk w Europejskim Urzędzie ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF)

 

 

 

 

 

Projekt finansowany przez Komisję Europejską. Za treść strony odpowiada Fundacja im. Stefana Batorego. W żadnym stopniu nie odzwierciedla ona oficjalnego stanowiska Unii Europejskiej.