Wersja dla niedowidzących

Zmiany na kontrakcie – Korespondencja Fundacji Batorego z PKP PLK

Fundacja Batorego w listopadzie i grudniu 2018 r. prowadziła korespondencję z PKP PLK na temat planowanych zmian na kontrakcie, które dotyczyły:

  • Przebudowy Stacji Częstochowa Towarowa;
  • Rozbiórki nieczynnego wiaduktu linii wąskotorowej (244 km);
  • Budowy przejścia podziemnego w stacji Poraj (246 km);
  • Odstąpienia od wykonania niektórych robót na przejeździe kolejowo-drogowym przy ul. Koziegłowskiej w Myszkowie (256 km);
  • Robót nad potokiem Parkoszowickim w Myszkowie (265 km).

 

Tematem pism była prewencja nadużyć, zwłaszcza przy najbardziej znaczącej i kosztownej zmianie w zakresie przebudowy stacji Częstochowa Towarowa. Zespół Fundacji Batorego zwrócił się z prośbą do PKP PLK o wyjaśnienie mechanizmu, który pozwoliłby na uniknięcie potencjalnych nieprawidłowości w zakresie korekt Ceny Kontraktowej oraz Czasu na Zakończenie. Obawy Fundacji brały się z dużego zakresu i kosztownego charakteru tej zmiany (44 mln zł).

Wątpliwość budziły przede wszystkim kwestie kwalifikowalności prac dodatkowych, zgodności proponowanego zakresu prac z z prawem zamówień publicznych oraz możliwości naruszenia zasad uczciwej konkurencji.

Fundacja zwróciła się z prośbą o wskazanie procedury w jakiej jest dokonywana ocena możliwości udzielenia zamówienia na roboty dodatkowe z wolnej ręki (w zw. z art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 PZP), a także wyjaśnienie czy ww. robót dodatkowych nie dało się przewidzieć wcześniej.

Pojawiło się również pytanie o czas, w którym spółka powinna podjąć decyzję o realizowanych zmianach oraz czas na zakończenie robót, które nie zostały objęte zmianą (harmonogram wprowadzenia zmian do kontraktu).

Fundacja poprosiła również o wyjaśnienie kwestii prowadzenia robót na zgłoszenie.

Poniżej publikujemy całość korespondencji:

Pismo nr 1 do PKP PLK dot. planowanych poleceń Zmian

Odpowiedź na pismo nr 1 

Załączniki do pisma:

Zal. 1 Pismo Inżyniera Projektu 553

Zał. 2 Propozycja wykonawcy nr 1_08_2018

Zał. 3 Zmiana zakresu robót w km

Zał. 4 Propozycja Wykonawcy nr 4_11_2018

Zał. 5 Przejście podziemne Poraj

Zał. 6 Pismo Inżyniera nr 706

Zał. 7 Dot. Obiektu w km 264,942

Pismo nr 2 dot. harmonogramu wprowadzenia zmian do kontraktu

Pismo nr 2 dot. harmonogramu wprowadzenia Zmian do kontraktu

Odpowiedź PKP PLK na pismo nr 2

Pismo nr 3 dot. realizacji robót na zgłoszenie

Pismo nr 3  dot. realizacji robót na zgłoszenie

Odpowiedź PKP na pismo nr 3

Załączniki do pisma nr 3

Notatka służbowa z dn. 20 lipca 2018

Załącznik do notatki z dn. 9 sierpnia 2018

 

Projekt finansowany przez Komisję Europejską. Za treść strony odpowiada Fundacja im. Stefana Batorego. W żadnym stopniu nie odzwierciedla ona oficjalnego stanowiska Unii Europejskiej.