Wersja dla niedowidzących

Zwalczanie nadużyć finansowych w funduszach Unii – część II

W czasopiśmie „Kontrola Państwowa” wydawanym przez NIK ukazała się druga część artykułu Zwalczanie nadużyć finansowych w funduszach Unii autorstwa Marcina Szymańskiego z Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej.

W tej części zaprezentowane są działania, których wdrożenie w ramach systemu kontroli może wspomagać przeciwdziałanie korupcji. Wśród różnych rozwiązań, wymieniony został Pakt Uczciwości. Jak podkreśla autor, Pakt nie tylko zapobiega korupcji, ale jest również ważnym elementem budowania atmosfery współpracy i wzajemnego zaufania, a jego idea powinna być rozwijana również w mniejszych projektach. Jak dodaje, należałoby się zastanowić nad prawnym umocowaniem Paktu.

Zachęcamy do lektury: M.Szymański, Zwalczanie nadużyć finansowych w funduszach UE – Narzędzia stosowane do ochrony budżetu Unii, cz. II, 2021

Artykuł dostępny jest również w języku angielskim: M. Szymański, Fight Against Fraud in the EU Funds – Tools Used in European Funds Spending – Part II, 2021

Pierwsza część artykułu dostępna jest tutaj: w języku polskim oraz angielskim.

Projekt finansowany przez Komisję Europejską. Za treść strony odpowiada Fundacja im. Stefana Batorego. W żadnym stopniu nie odzwierciedla ona oficjalnego stanowiska Unii Europejskiej.