Wersja dla niedowidzących

Zwalczanie nadużyć finansowych w funduszach Unii – część I

W czasopiśmie „Kontrola Państwowa” wydawanym przez NIK ukazał się artykuł Zwalczanie nadużyć finansowych w funduszach Unii – ewolucja systemu ochrony budżetu UE – część I autorstwa Marcina Szymańskiego z Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej.

Autor koncentruje się na rozwiązaniach dotyczących wydatkowania środków Unii Europejskiej w ramach polityki spójności. W artykule wspomniany jest także Pakt Uczciwości!

Zachęcamy do lektury:
M. Szymański, Zwalczanie nadużyć finansowych w funduszach Unii – ewolucja systemu ochrony budżetu UE – część I, 2021

Artykuł dostępny jest również w języku angielskim: Fight Against Fraud in the EU Funds – Evolution of System for Protection of EU Budget – Part I

Projekt finansowany przez Komisję Europejską. Za treść strony odpowiada Fundacja im. Stefana Batorego. W żadnym stopniu nie odzwierciedla ona oficjalnego stanowiska Unii Europejskiej.