Wersja dla niedowidzących

Joint anti-fraud strategy for shared & indirect management 2020-2025

Trzy Dyrekcje Generalne Komisji Europejskiej – do spraw Polityki Regionalnej (DG REGIO), Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Włączenia Społecznego (DG EMPL) oraz Gospodarki Morskiej i Rybołówstwa (DG MARE) przygotowały wspólną strategię zwalczania nadużyć finansowych dla zarządzania dzielonego i pośredniego. W strategii wymienione są między innymi pakty uczciwości. 

Zachęcamy do lektury!

DG REGIO, DG EMPL, DG MARE, Joint anti-fraud strategy for shared & indirect management 2020-2025, 2019

Projekt finansowany przez Komisję Europejską. Za treść strony odpowiada Fundacja im. Stefana Batorego. W żadnym stopniu nie odzwierciedla ona oficjalnego stanowiska Unii Europejskiej.