Wersja dla niedowidzących

Korupcja a rynek zamówień publicznych – jak ją rozumieć, jak mierzyć?

Polecamy publikację Korupcja a rynek zamówień publicznych – jak ją rozumieć, jak mierzyć? autorstwa Grzegorza Makowskiego, eksperta forumIdei Fundacji Batorego.

Artykuł przybliża korupcję w zamówieniach publicznych w wymiarze Konwencji Narodów Zjednoczonych przeciwko korupcji, wyjaśnia czemu to właśnie rynek zamówień jest szczególnie narażony na nadużycia, przedstawia znamiona korupcji, a także opisuje narzędzie jakim jest Barometr Ryzyka Nadużyć.

Zachęcamy do lektury!

Grzegorz Makowski, Korupcja a rynek zamówień publicznych – jak ją rozumieć, jak mierzyć?, 2017

 

Projekt finansowany przez Komisję Europejską. Za treść strony odpowiada Fundacja im. Stefana Batorego. W żadnym stopniu nie odzwierciedla ona oficjalnego stanowiska Unii Europejskiej.