Wersja dla niedowidzących

Orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w zakresie zamówień publicznych w latach 2009–2017

Od początku 2009 r. do końca lipca 2017 r. Trybunał Sprawiedliwości wydał około stu dwudziestu orzeczeń w sprawach z zakresu zamówień publicznych i koncesji, w tym w sześciu sprawach prejudycjalnych z wniosku polskich organów.

Na potrzeby publikacji dokonano wyboru czterdziestu czterech orzeczeń, które można uznać za najistotniejsze z punktu widzenia systemu zamówień publicznych.

Część pierwsza publikacji poświęcona jest roli i znaczeniu Trybunału w systemie prawnym Unii Europejskiej, jego składowi i organizacji, rodzajom postępowań przed Trybunałem Sprawiedliwości oraz wskazówkom praktycznym.

W części drugiej omówione zostały wybrane orzeczenia Trybunału wydane w latach 2009–2017 w ujęciu tematycznym.

Wydawcą publikacji jest Urząd Zamówień Publicznych.

Orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w zakresie zamówień publicznych w latach 2009–2017.
Warszawa, sierpień 2017

 

Projekt finansowany przez Komisję Europejską. Za treść strony odpowiada Fundacja im. Stefana Batorego. W żadnym stopniu nie odzwierciedla ona oficjalnego stanowiska Unii Europejskiej.