Wersja dla niedowidzących

Poradnik w zakresie przeciwdziałania nadużyciom finansowym

Opublikowany w 2019 roku Poradnik w zakresie przeciwdziałania nadużyciom finansowym w szczególności w ramach projektów realizowanych z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020 został stworzony przez pracowników Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju.  Ma na celu zwiększenie świadomości ryzyka wystąpienia nadużyć finansowych w projektach oraz wskazanie jakie działania należy podjąć w przypadku ich wystąpienia.

Przeczytaj 

Projekt finansowany przez Komisję Europejską. Za treść strony odpowiada Fundacja im. Stefana Batorego. W żadnym stopniu nie odzwierciedla ona oficjalnego stanowiska Unii Europejskiej.