Wersja dla niedowidzących

Pozacenowe kryteria oceny ofert. Poradnik z katalogiem dobrych praktyk

Publikacja Urzędu Zamówień Publicznych, Pozacenowe kryteria oceny ofert. Poradnik z katalogiem dobrych praktyk składa się z dwóch części. W pierwszej zarysowano zasady rządzące oceną ofert w zamówieniach publicznych, skonfrontowano się z mitami w poszczególnych aspektach kryteriów oceny, a także zebrano dziesięć podstawowych porad ułatwiających wybór właściwych kryteriów, sposobów ich oceny oraz ich wag.

W części drugiej przedstawiono katalog kilkudziesięciu dobrych praktyk w zakresie kryteriów pozacenowych oraz przedstawiono przykładowe kryteria w większości występujących w zamówieniach publicznych branż.

Zachęcamy do lektury!

Część I

Część II

 

Projekt finansowany przez Komisję Europejską. Za treść strony odpowiada Fundacja im. Stefana Batorego. W żadnym stopniu nie odzwierciedla ona oficjalnego stanowiska Unii Europejskiej.