Wersja dla niedowidzących

Przeciwdziałanie nieprawidłowościom w zamówieniach publicznych na gruncie przepisów prawa zamówień publicznych

Analiza ma na celu opisanie obowiązującego stanu prawnego w zakresie zamówień publicznych i na jego podstawie wskazać wybrane luki prawne, które skutkować mogą m.in. korupcją.

Zachęcamy do lektury!

H.Nowak, Przeciwdziałanie nieprawidłowościom w zamówieniach publicznych na gruncie przepisów prawa zamówień publicznych, Warszawa 2016 (uaktualnienie 2017)

Projekt finansowany przez Komisję Europejską. Za treść strony odpowiada Fundacja im. Stefana Batorego. W żadnym stopniu nie odzwierciedla ona oficjalnego stanowiska Unii Europejskiej.