Wersja dla niedowidzących

Przykładowe społeczne i środowiskowe kryteria oceny ofert w zamówieniach publicznych

Publikacja opisuje prawne możliwości oraz praktyczne sposoby formułowania kryteriów oceny ofert o charakterze społecznym i środowiskowym. Zawiera przy tym przykładowe zapisy, które można bezpośrednio zastosować w przyszłych postępowaniach o udzielenie zamówienia, zarówno w odniesieniu do formy opisania kryterium oceny ofert, jak i sposobu ustanowienia w jego ramach punktacji.

Dodatkowo w publikacji ujęto praktyczne zapisy na potrzeby formularzy ofertowych wykonawców oraz zapisy umowne określające uprawnienia kontrolne i sankcyjne zamawiającego względem wykonawcy realizującego zamówienie.

Publikacja została wydana przez Urząd Zamówień Publicznych.

Przykładowe społeczne i środowiskowe kryteria oceny ofert w zamówieniach publicznych
Warszawa, 2018

Przeczytaj

Projekt finansowany przez Komisję Europejską. Za treść strony odpowiada Fundacja im. Stefana Batorego. W żadnym stopniu nie odzwierciedla ona oficjalnego stanowiska Unii Europejskiej.