Wersja dla niedowidzących

Raport NIK o problemie waloryzacji w umowach na realizację obiektów infrastruktury liniowej

Najwyższa Izba Kontroli opublikowała raport dotyczący problemu waloryzacji, sporządzony na podstawie kontroli przeprowadzonej w 11 jednostkach Ministerstwa Infrastruktury, GDDKiA oraz PKP PLK S.A. w okresie od 2017 roku do pierwszego półrocza 2020 roku.

W raporcie przedstawiona została ogólna ocena działań kontrolowanych jednostek, wnioski oraz najważniejsze wyniki kontroli.

Zachęcamy do lektury:  NIK, Zabezpieczenie interesu skarbu państwa w zakresie waloryzacji i solidarnej odpowiedzialności inwestora w umowach na realizację obiektów infrastruktury liniowej, 2021

Projekt finansowany przez Komisję Europejską. Za treść strony odpowiada Fundacja im. Stefana Batorego. W żadnym stopniu nie odzwierciedla ona oficjalnego stanowiska Unii Europejskiej.