Wersja dla niedowidzących

Raport „Stan zrównoważonych zamówień publicznych w 2017 roku”

Publikacja powstała w oparciu o raport z badania przygotowany przez dr Marcina Smagę oraz mgr Mateusza Winiarza z Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Celem ogólnym badania, którego wyniki prezentuje raport było przeprowadzenie pogłębionej analizy stanu zrównoważonych zamówień publicznych w Polsce, w tym analizy podejścia i praktyk stosowanych w tym zakresie przez zamawiających. Badanie przeprowadzono w formie telefonicznego badania ankietowego oraz analizy konkretnych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonych na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych (dalej: ustawa Pzp) i zamówień, do których przepisów tej ustawy ze względu na wartość nie stosuje się.

Stan zrównoważonych zamówień publicznych w 2017 roku – raport
Urząd Zamówień Publicznych
Warszawa 2018

Zobacz

Projekt finansowany przez Komisję Europejską. Za treść strony odpowiada Fundacja im. Stefana Batorego. W żadnym stopniu nie odzwierciedla ona oficjalnego stanowiska Unii Europejskiej.