Wersja dla niedowidzących

Raport z ankiety na temat przeciwdziałania i zwalczania nadużyć finansowych w wydatkowaniu środków UE

Powstał raport z ankiety na temat przeciwdziałania i zwalczania nadużyć finansowych w wydatkowaniu środków UE, który przygotował Departament Programów Infrastrukturalnych Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej, czyli Instytucja Zarządzająca Programem Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

W raporcie znajdziecie między innymi wyniki na temat świadomości i chęci wdrażania paktów uczciwości przez beneficjentów funduszy.

Raport z ankiety na temat przeciwdziałania i zwalczania nadużyć finansowych w wydatkowaniu środków UE

Projekt finansowany przez Komisję Europejską. Za treść strony odpowiada Fundacja im. Stefana Batorego. W żadnym stopniu nie odzwierciedla ona oficjalnego stanowiska Unii Europejskiej.