Wersja dla niedowidzących

Raport z badania dotyczącego niskiej konkurencyjności w zamówieniach publicznych

Urząd Zamówień Publicznych przygotował raport z badania dotyczącego niskiej konkurencyjności w zamówieniach publicznych.  Zaprezentowane w nim wyniki pochodzą z ankiet wypełnionych przez przedsiębiorców, którzy zostali zapytani o to, co ich zdaniem stanowi przeszkodę w bardziej aktywnym uczestnictwie w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego.

Raport z badania dotyczącego niskiej konkurencyjności w zamówieniach publicznych, Warszawa 2019 

Projekt finansowany przez Komisję Europejską. Za treść strony odpowiada Fundacja im. Stefana Batorego. W żadnym stopniu nie odzwierciedla ona oficjalnego stanowiska Unii Europejskiej.