Wersja dla niedowidzących

Raport z oceny funkcjonowania systemu zamówień publicznych

Celem badania było zebranie i analiza informacji na temat funkcjonowania systemu zamówień publicznych w Polsce po nowelizacji ustawy Prawo zamówień publicznych, będącej wynikiem wdrożenia dyrektyw 2014/24/UE i 2014/25/UE. Badanie przeprowadzono wśród przedstawicieli Zamawiających, Wykonawców i Instytucji kontrolujących, co pozwoliło na uzyskanie szerokiego spojrzenia na zagadnienie będące przedmiotem analizy.

Publikacja została wydana przez Urząd Zamówień Publicznych.

Raport z oceny funkcjonowania systemu zamówień publicznych
Warszawa, 2018

Przeczytaj

Projekt finansowany przez Komisję Europejską. Za treść strony odpowiada Fundacja im. Stefana Batorego. W żadnym stopniu nie odzwierciedla ona oficjalnego stanowiska Unii Europejskiej.