Wersja dla niedowidzących

Rekomendacje postępowań antykorupcyjnych przy udzielaniu zamówień publicznych

Rekomendacje mają przybliżyć proces udzielania zamówień publicznych oraz wesprzeć kierowników jednostek zamawiających w prowadzeniu postępowań o udzielenie zamówień publicznych. Publikacja opisuje przykłady nieprawidłowości oraz sposoby zapobiegania im.

Wydawcą publikacji jest Centralne Biuro Antykorupcyjne

Rekomendacje postępowań antykorupcyjnych przy udzielaniu zamówień publicznych
Warszawa, 2015

Przeczytaj

Projekt finansowany przez Komisję Europejską. Za treść strony odpowiada Fundacja im. Stefana Batorego. W żadnym stopniu nie odzwierciedla ona oficjalnego stanowiska Unii Europejskiej.