Wersja dla niedowidzących

Sprawozdanie Komisji dla Parlamentu Europejskiego i Rady

Sprawozdanie Komisji dla Parlamentu Europejskiego i Rady jest 31. rocznym sprawozdaniem Komisji dotyczącym ochrony interesów finansowych Unii Europejskiej i zwalczania nadużyć finansowych. W sprawozdaniu podsumowano działania podjęte na szczeblu UE  i państw członkowskich w celu zwalczania nadużyć finansowych oraz zamieszono analizę głównych sukcesów w tym zakresie.

Przeczytaj 

Projekt finansowany przez Komisję Europejską. Za treść strony odpowiada Fundacja im. Stefana Batorego. W żadnym stopniu nie odzwierciedla ona oficjalnego stanowiska Unii Europejskiej.