Wersja dla niedowidzących

Wytyczne dla osób odpowiedzialnych za udzielanie zamówień publicznych (Komisja Europejska, 2018)

Dokument zawiera wytyczne dotyczące sposobów unikania błędów, które często pojawiają się podczas udzielania zamówień publicznych związanych z projektami współfinansowanymi z europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych. Jego celem jest ułatwienie realizacji programów operacyjnych i wspieranie stosowania dobrych praktyk.

Wytyczne dla osób odpowiedzialnych za udzielanie zamówień publicznych
Komisja Europejska, 2018

Pobierz

Projekt finansowany przez Komisję Europejską. Za treść strony odpowiada Fundacja im. Stefana Batorego. W żadnym stopniu nie odzwierciedla ona oficjalnego stanowiska Unii Europejskiej.