Wersja dla niedowidzących

Zaliczki w zamówieniach publicznych

Publikacja porusza kwestie takie jak rola zaliczki przy realizacji zobowiązania, regulacja zaliczki w przepisach Pzp, dopuszczalność umownego określenia celu, na jaki może zostać wydatkowana zaliczka, obligatoryjne udzielenie zaliczek, rozliczenie zaliczki, zabezpieczenie (zwrotu) zaliczki.

Wydawcą publikacji jest Urząd Zamówień Publicznych.

Zaliczki w zamówieniach publicznych

Przeczytaj

Projekt finansowany przez Komisję Europejską. Za treść strony odpowiada Fundacja im. Stefana Batorego. W żadnym stopniu nie odzwierciedla ona oficjalnego stanowiska Unii Europejskiej.