Wersja dla niedowidzących

Zwalczanie nadużyć finansowych w funduszach Unii

W czasopiśmie „Kontrola Państwowa” wydawanym przez NIK ukazał się podzielony na dwie części artykuł Zwalczanie nadużyć finansowych w funduszach Unii autorstwa Marcina Szymańskiego z Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej.

W pierwszej części autor koncentruje się na rozwiązaniach dotyczących wydatkowania środków Unii Europejskiej w ramach polityki spójności. W drugiej prezentuje działania, których wdrożenie w ramach systemu kontroli może wspomagać przeciwdziałanie korupcji. Wśród różnych rozwiązań, wymieniony został Pakt Uczciwości. Jak podkreśla autor, Pakt nie tylko zapobiega korupcji, ale jest również ważnym elementem budowania atmosfery współpracy i wzajemnego zaufania, a jego idea powinna być rozwijana również w mniejszych projektach. Jak dodaje, należałoby się zastanowić nad prawnym umocowaniem Paktu.

Zachęcamy do lektury!

Część pierwsza: M. Szymański, Zwalczanie nadużyć finansowych w funduszach Unii – ewolucja systemu ochrony budżetu UE – część I, 2021

Część druga: M.Szymański, Zwalczanie nadużyć finansowych w funduszach UE – Narzędzia stosowane do ochrony budżetu Unii, cz. II, 2021

Obie części dostępne są również w języku angielskim: część I oraz część II

Projekt finansowany przez Komisję Europejską. Za treść strony odpowiada Fundacja im. Stefana Batorego. W żadnym stopniu nie odzwierciedla ona oficjalnego stanowiska Unii Europejskiej.