Wersja dla niedowidzących

Zwiększenie udziału MSP w rynku zamówień publicznych

W publikacji autorstwa Włodzimierza Dzierżanowskiego przedstawione zostały propozycje organizacji postępowań o udzielenie zamówienia publicznego. Nie stanowią one wyczerpującej listy dobrych praktyk, są jednak jednymi z ważniejszych i mogą przyczynić się do zwiększenia zainteresowania przedsiębiorców rynkiem zamówień, a co się z tym wiąże, bardziej konkurencyjną ofertą wykonawców dla sektora finansów publicznych.

Publikacja została opracowana w ramach projektu „Efektywne zamówienia publiczne – wzmocnienie potencjału administracyjnego” i wydana przez Urząd Zamówień Publicznych.

Zwiększenie udziału MSP w rynku zamówień publicznych
Warszawa, 2018

Zobacz

Projekt finansowany przez Komisję Europejską. Za treść strony odpowiada Fundacja im. Stefana Batorego. W żadnym stopniu nie odzwierciedla ona oficjalnego stanowiska Unii Europejskiej.