Wersja dla niedowidzących

Czas wielkiej korupcji? Zapraszamy na dwudniową konferencję.

W dniach 9-10.12.2020 zapraszamy na konferencję o tym, jak kryzys praworządności i pandemia niszczą życie publiczne.

Pandemia COVID-19, jak każdy kryzys, stanowi dla wielu rządów, polityków i urzędników idealną okazję do nadużyć. Państwom i obywatelom skoncentrowanym na walce z wirusem trudniej jest patrzeć na ręce decydentom. Część polityków stara się wykorzystać te okoliczności do wzmocnienia swojej władzy i usprawiedliwia antydemokratyczne i korupcjogenne działania stanem wyższej konieczności i chęcią obrony obywateli przed zarazą.

Na przykładzie Polski i Węgier widzimy, że erozja tradycyjnych, liberalnych filarów demokracji i państwa prawa kreuje grunt pod wielką korupcję, skoncentrowaną na szczytach władzy i stanowiącą nie tylko zagrożenie w sensie marnotrawstwa publicznych zasobów, ale też zagrożenie dla podstawowych praw człowieka i obywatela.

9 grudnia, w Międzynarodowym Dniu Przeciwdziałania Korupcji, otworzymy dwudniową konferencję, w trakcie której przyjrzymy się korupcji w kontekście dwóch potężnych kryzysów wykraczających poza granice poszczególnych państw: kryzysu praworządności i kryzysu pandemicznego.

Będziemy dyskutować o tym, w jakiej rzeczywistości się znajdujemy, czego już się nauczyliśmy, co pozwoli nam uniknąć podobnych problemów w przyszłości i jak przezwyciężyć trudności, z którymi dziś się mierzymy.

?? Na profilu Fundacji Batorego na Facebooku będziemy transmitować tłumaczenie na język polski.
?? Na kanale Fundacji Batorego na You Tube będziemy transmitować spotkanie w wersji anglojęzycznej.

9 grudnia (środa), godz. 11-13 CET
Sesja I ✴️ Korupcja i kryzys państwa prawa

Porozmawiamy o związku pomiędzy pogłębiającym się w ostatnich latach w Polsce, a także w innych państwach UE (zwłaszcza w naszym regionie) kryzysem praworządności, dla którego podbudową jest kontestacja wartości liberalnych, a korupcją.

Czy to nieliberalne rządy są źródłem kryzysu praworządności i korupcji, a może na odwrót – korupcja rządów liberalnych jest przyczyną korupcji i rozkładu państwa prawa? Czy patrząc na to co dzieje się np. w Polsce czy na Węgrzech możemy mówić o tym, że korupcja przyjmuje jakieś nowe formy? Na czym polega specyfika „nieliberalnej” korupcji? Jak wobec tego rodzaju korupcji powinniśmy reagować? Masowym sprzeciwem na ulicach (jak w Rumunii czy w Bułgarii), mobilizacją organizacji międzynarodowych (tak jak próbuje robić to Unia Europejska wiążąc fundusze spójności z przestrzeganiem zasad praworządności)? Czy możliwe są jakieś inne reakcje?

Moderacja: Aleksandra Karasińska, Newsweek.pl

Goście:
❇️ prof. Krisztina Arató, ELTE University, Węgry
❇️ David Ondráčka, Transparency International, Czechy
❇️ Ionuţ Sibian, Civil Society Development Foundation, Rumunia
❇️ dr hab. Grzegorz Makowski, forumIdei Fundacji Batorego

10 grudnia (czwartek), godz. 12-14 CET
Sesja II ✴️ Korupcja w czasie pandemii

Każdy kryzys zwiększa ryzyko korupcji. COVID-19 może jednak okazać się punktem zwrotnym i otworzyć drogę do reform – zwłaszcza tam, gdy jeszcze przed pandemią mieliśmy do czynienia z autorytarnymi, skorumpowanymi rządami.

Czy pandemia pomoże upaść nieliberalnym reżimom? A może przeciwnie – wzmocni je, a kryzys praworządności i zagrożenie korupcją jeszcze się pogłębią? Jaki charakter ma korupcja w dobie pandemii, a zwłaszcza tam, gdzie kryzys zdrowotny nakłada się na kryzys praworządności? Czego nauczył nas czas pandemii, jeśli chodzi o ryzyko korupcji i możliwości jej przeciwdziałania? Czy po pandemii będziemy mądrzejsi nie tylko jeśli chodzi o radzenie sobie z zagrożeniami zdrowia, ale też jeśli chodzi o przeciwdziałanie korupcji w sytuacjach, gdy rządy wprowadzają stany nadzwyczajne?

Moderacja: Grzegorz Makowski, forumIdei Fundacji Batorego

Goście:
❇️ prof. Nikos Passas, Northeastern University, USA
❇️ prof. Alina Mugiu-Pippidi, Hertie School of Governance, Niemcy
❇️ dr Marcin Walecki, St. Antony’s College, Oxford University, Wielka Brytania
❇️ prof. Janine Wedel, George Mason University, USA.

Zapraszamy do dyskusji.
Spotkanie będzie prowadzone w języku angielskim i tłumaczone na język polski.

Projekt finansowany przez Komisję Europejską. Za treść strony odpowiada Fundacja im. Stefana Batorego. W żadnym stopniu nie odzwierciedla ona oficjalnego stanowiska Unii Europejskiej.