Wersja dla niedowidzących

Czym jest Pakt Uczciwości? Filmy z udziałem różnych stron Paktów.

Zapraszamy do obejrzenia, krótkich filmów, pokazujących Pakt Uczciwości z różnych perspektyw – Wykonawcy, Zamawiającego, a także Transparency International na Węgrzech, która aktualnie wdrażaj już siódmy Pakt Uczciwości.

Zobacz

Projekt finansowany przez Komisję Europejską. Za treść strony odpowiada Fundacja im. Stefana Batorego. W żadnym stopniu nie odzwierciedla ona oficjalnego stanowiska Unii Europejskiej.