Wersja dla niedowidzących

Jak powinien wyglądać modelowy Pakt Uczciwości?

Polecamy najnowszą publikację, w której zawarte są doświadczenia organizacji wdrażających Pakt Uczciwości w swoich krajach.

Przewodnik po raz pierwszy skupia się na tym, jak Pakt Uczciwości można zastosować w konkretnym sektorze. W tym przypadku w inwestycjach infrastrukturalnych. Opiera się on także na polskich doświadczeniach – udział w konsultacjach brał Marcin Waszak, koordynator Paktu w Polsce.

Publikacja zawiera analizę cyklu w jakim prowadzone są inwestycje infrastrukturalne i opisuje różne rodzaje ryzyka, które mogą pojawić się w różnych fazach.

Pobierz raport

Na zdjęciu współtwórcy Przewodnika.

Projekt finansowany przez Komisję Europejską. Za treść strony odpowiada Fundacja im. Stefana Batorego. W żadnym stopniu nie odzwierciedla ona oficjalnego stanowiska Unii Europejskiej.