Wersja dla niedowidzących

Społeczna kontrola zamówień publicznych

Spóźnione decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach wydawane już po rozstrzygnięciu przetargu, wydłużanie czasu oczekiwania na podpisanie umowy przez wykonawcę, niska jakość dokumentacji przetargowej – to systemowe problemy rynku zamówień publicznych, niekorzystne zarówno dla jego uczestników, jak i obywateli, które wskazuje nowy raport Fundacji Batorego.

Raport zawiera wnioski z obserwacji przetargu PKP Polskie Linie Kolejowe prowadzonej w ramach paktu uczciwości i dotyczącego zamówienia wycenianego na blisko 605 mln złotych.

Informacja prasowa Społeczna kontrola zamówień

Więcej

Projekt finansowany przez Komisję Europejską. Za treść strony odpowiada Fundacja im. Stefana Batorego. W żadnym stopniu nie odzwierciedla ona oficjalnego stanowiska Unii Europejskiej.