Wersja dla niedowidzących

Zapraszamy na seminarium: Dostęp do informacji publicznej w procesach inwestycyjnych

Zapraszamy na seminarium, które odbędzie się 26 października 2020 r. o godzinie 16.00. Spotkanie będzie transmitowane w mediach społecznościowych Fundacji Batorego – na Facebooku i YouTube.

Dostęp do informacji publicznej, obok  zasady jawności postępowania i dostępu do informacji o środowisku, stanowi jedną z podstawowych gwarancji zachowania transparentności procesów inwestycyjnych. Dlatego też podczas spotkania porozmawiamy o tym, w jaki sposób zamawiający i wykonawcy traktują dostęp do informacji publicznej w zamówieniach.

Czy można go ograniczać, a jeżeli tak, to pod jakimi warunkami? Jak w praktyce wygląda jawność umów o zamówienia publiczne, protokołów z postępowań przetargowych, protokołów odbiorów, budżetu inwestycji?

Na te zagadnienia spojrzymy m.in. z punktu widzenia ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa i informacji, które mogą podlegać utajnieniu w ofertach wykonawców. Zaproszeni goście ocenią jak skutecznie zamawiający badają tajemnicę przedsiębiorstwa i czy przypadki, w których wykonawcy starają się w ten sposób chronić swoje informacje zawsze są uzasadnione.  Postawimy też pytanie czy nowe prawo zamówień publicznych sprawi, że obywatele łatwiej uzyskają informacje o przebiegu inwestycji, które ich bezpośrednio dotykają?

Dużym procesom inwestycyjnym towarzyszą tysiące dokumentów, analiz i opinii, powstających za środki publiczne, które mogą być przedmiotem zainteresowania dziennikarzy, wykonawców działających na rynku, wszystkich obywateli. Stanowią zapis tego, jak wyglądają procesy decyzyjne, od których często zależy należyte wykonanie przedmiotu umowy. Pozwalają ocenić czy idące na ten cel podatki i fundusze europejskie są wydawane w sposób gospodarny, wolny od nadużyć. Szeroki wgląd w dokumentację projektową jest podstawowym narzędziem społecznego monitoringu prowadzonego w ramach Paktu Uczciwości, który służy do identyfikowania i eliminowania nieprawidłowości na etapie przetargu i w trakcie realizacji wybranego zamówienia publicznego (paktuczciwosci.pl).

Projekt finansowany przez Komisję Europejską. Za treść strony odpowiada Fundacja im. Stefana Batorego. W żadnym stopniu nie odzwierciedla ona oficjalnego stanowiska Unii Europejskiej.