Wersja dla niedowidzących

Zapraszamy na seminarium „Etyka i prewencja nadużyć w zamówieniach publicznych”

Fundacja im. Stefana Batorego oraz Kancelaria DZP zapraszają na seminarium Etyka i prewencja nadużyć w zamówieniach publicznych, które odbędzie się 27 czerwca w siedzibie Fundacji Batorego.

Spotkanie poświęcone będzie systemom compliance w prawie zamówień publicznych, a także sposobom poprawy zarządzania ryzykiem nieprawidłowości przez wykonawców i zamawiających.

Seminarium będzie miało charakter warsztatowy. W trzech oddzielnych sesjach poruszone zostaną tematy Paktu Uczciwości jako narzędzia compliance, wykorzystania systemów zgłaszania nadużyć w zamówieniach publicznych, a także zarządzania ryzykiem konfliktu interesów jako etycznemu aspektowi zamówień publicznych. Spotkanie otworzy sesja wprowadzająca i krótki panel dyskusyjny Systemy compliance i zamówienia publiczne – w jakim miejscu jesteśmy?

Warsztaty i spotkania poprowadzą praktycy zajmujący się od lat prawem zamówień publicznych. Udział wezmą również przedstawiciele firm – zarówno przedstawiciele zamawiających, jak i wykonawców – w których funkcjonują systemy compliance.

Spotkanie odbędzie się 27 czerwca 2018 r w Fundacji im. Stefana Batorego, w godzinach godz. 11:00 – 14:30.

Udział w seminarium jest bezpłatny.

Formularz rejestracyjny

Program do pobrania [.PDF]

Sylwetki panelistów [.PDF]

 

Program spotkania:

11.00 – 12.30 CZĘŚĆ I – wystąpienia otwierające

Systemy compliance i zamówienia publiczne – w jakim miejscu jesteśmy?

11.00-11.20 Wprowadzenie – Wojciech Hartung (Kancelaria DZP)
11.20-12.30 Panel dyskusyjny – Wojciech Hartung (Kancelaria DZP), Mariusz Haładyj (Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii – tbc), Marcin Szczepański (Siemens); Sonia Jóźwiak-Górny (Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów), Katarzyna Tyc-Okońska (Urząd Zamówień Publicznych).

moderacja: Marcin Waszak (forumIdei, Fundacja im. Stefana Batorego)

12.30 – 12.45 Przerwa kawowa

12.45 – 13.45 CZĘŚĆ II – sesje warsztatowe

Warsztaty na temat możliwości poprawy zarządzania ryzykiem nieprawidłowości przez zamawiających i wykonawców

Uwaga! Sesje będą odbywać się równolegle – po części panelowej będzie możliwość zapisania się na jedną wybraną sesję.

Sesja 1. Pakt Uczciwości jako narzędzie compliance
Prowadzący: Grzegorz Makowski

Przedstawienie koncepcji Paktu Uczciwości (Integrity Pact) i świeżych wniosków z pilotażu tego rozwiązania w Polsce. Sesja z udziałem Renaty Krok z PKP PLK (Zamawiający) oraz Joanny Nowak z ZUE S.A. (Wykonawca) biorących udział w pilotażu Paktu Uczciwości i zamówieniu objętym społecznym monitoringiem.

Sesja 2. Wykorzystanie systemów zgłaszania nadużyć w zamówieniach publicznych
Prowadzący: Anna Hlebicka-Józefowicz (Kancelaria DZP), Marcin Waszak (Fundacja Batorego)

Rola sygnalistów w ochronie środków publicznych wydatkowanych w ramach zamówień. Dyskusja o użyteczności i ryzykach stosowania systemów zgłaszania nadużyć przez wykonawców, zamawiających i regulatora.

Sesja 3. Zarządzanie ryzykiem konfliktu interesów jako etyczny aspekt zamówień publicznych
Prowadzący: Krzysztof Krak, Maciej Wnuk

Na czym polega konflikt interesów w zamówieniach publicznych? Jakie relacje pracowników zamawiającego z wykonawcami powinny powodować wyłączenie pracownika lub wykluczenie wykonawcy?

13.45 – 14.30 CZĘŚĆ III – podsumowanie warsztatów

Omówienie najważniejszych wniosków z sesji warsztatowych przez prowadzących. Dyskusja z salą i zakończenie

14.30 Lunch

 

Projekt finansowany przez Komisję Europejską. Za treść strony odpowiada Fundacja im. Stefana Batorego. W żadnym stopniu nie odzwierciedla ona oficjalnego stanowiska Unii Europejskiej.